5 راز تغذیه ای ژاپنی ها برای زیبایی و تناسب اندام

5 راز تغذیه ای ژاپنی ها برای زیبایی و تناسب اندام

مردم ژاپن به زیبایی و داشتن تناسب اندام معروف هستند که بیشتر آن به عادات تغذیه ای صحیح این مردم مربوط می شود. ژاپنی همواره توجه زیادی به حفظ ظاهر یا تناسب اندام خود داشته و میکوشند لاغر بمانند.این مساله به علت عادت های غذایی آنان میباشد که مهمترین آن به این شکل است.

۱ – برنج

برنج بدون روغن یا نمک تهیه شده و جایگزین نان در تمام وعده های غذایی آنان است.

۲ – شیرینی

زنان ژاپنی به ندرت و در مناسبت های خاص شیرینی میخورند که عمدتا بدون شکر یا کره است. در ژاپن بستنی نیز از برنج تهیه شده و موشی نام دارد. همچنین شبها شیرینی نمیخورند.

۳ – فرهنگ غذا خوردن

غذا را آرام میخورند. حجم غذا کم است و چند نوع غذا روی میز نمی گذارند و منظم غذا میخورند.

۴ – طرز پخت غذا

غذا را با آتش یا بخار پخته و یا فقط مقدار کمی روغن میریزند. از شیوه هایی که نیازمند روغن بوده و یا خاصیت غذا را از بین می برد پرهیز نموده و از ادویه و فلفل زیاد استفاده می نمایند.

۵ – اهمیت به صبحانه

صبحانه برای مردم ژاپن دارای اهمیت زیادی است و شامل ماهی برنج گیاهان دریایی سویا سبزیجات و چای است.

العالم