موفقیت در افراد درون گرا بیشتر است یا برون گرا؟

موفقیت در افراد درون گرا بیشتر است یا برون گرا؟

شاید در نظر اول فکر کنیم که چون افراد برون گرا قدرت روابط عمومی بالاتری دارند پس می توانند در زندگی بیشتر پیشرفت کنند. برون گرا یا درون گرا؛ فکر می کنید کدام گروه در محل کار عملکرد بهتری دارند؟ آیا این ویژگی فردی اثری در راندمان کاری فرد دارد؟ آیا می توان بر اساس این ویژگی میزان موفقیت افراد را پیش بینی کرد؟

بسیاری از ما گمان می کنیم این افراد برون گرا هستند که در محیط کار عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و توجه دیگران به ویژه مدیران را نسبت به خود جلب می کنند. این در حالی است که یافته های دانشمندان خبر از واقعیت دیگری می دهد. درست است که برون گرایان افرادی اجتماعی، بسیار خون گرم، عمگرا و از قابلیت برقراری ارتباط با دیگران برخوردار هستند؛ ولی همه این خصایص منجر به آن نمی شود که از نظر کاری موفق تر از گروه مقابل خود باشند.

به گزارش پارس ناز نتایج آخرین تحقیقات انجام شده حکایت از آن دارد که درون گرا ها به دلیل کارایی بیشتر نیروهایی با ارزش برای هر سازمانی محسوب می شوند. در واقع، بر خلاف آنچه به نظر می رسد این گروه می توانند با اتکا به ویژگی های شخصیتی خود پیشرفت را برای هر مجموعه ای به ارمغان بیاورند. بخش عمده ای از این ویژگی به تمرکز بالای درون گراها

مربوط می شود. از طرف دیگر درون گراها می توانند اهداف بلند مدت را با هدف کسب پاداشی در آینده دنبال کنند. بهره مندی از قدرت هدایت کارمندان دیگر ویژگی این گروه به حساب می آید.

در شرایطی که برون گراها تصور می کنند قدرت هدایت و رهبری در اختیار آنها است؛ مطالعات دانشمندان نشان میدهد در موقعیت های حساس و چالش برانگیز این درون گراها هستند که می توانند سازمان را نجات دهند. کافی است این دسته از افراد در محیط کار خود احساس امنیت داشته باشند؛ آنگاه بازدهی خواهند داشت فراتر از حد تصور.