مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

طی اقدامی عجیب بین عروس و دامادها در کشور تایلند مسابقه دو ماراتن برگزار شد که بسیار پرهیجان بود و با استقبال مواجه شد. گروهی از تازه عروس ها و دامادهای تایلندی در حرکتی دیدنی و در حالیکه لباس جشن بر تن داشتند در دو ماراتن شرکت کردند.

همه ساله گروهی از عروسها و دامادهای مشتاق به صورت دسته جمعی در این دو ماراتن شرکت میکنند.هر یک از شرکت کنندگان موظفند برای دویدن کفش های کتانی به پا کنند .در پایان مسابقه به بهترین عروس و داماد که توانسته باشند از دیگر رقبای خود پیشی بگیرند جایزه داده خواهد شد .عکاس رویترز تصاویر دیدنی از این رقابت در بانکوک تایلند گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است.

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی

مسابقه جالب دو بین عروس و دامادهای تایلندی